The Sunny Side Sloterdijk

  • buro-harro_sunny_2
  • buro-harro_sunny_4
  • buro-harro_sunny_5
  • buro-harro_sunny_1
  • buro-harro_sunny_3

The Sunny Side is iconisch groen en tegelijk een huiselijk, lieflijk stuk stad, waar de bewoners zelf hun stempel op kunnen drukken. Het groenconcept voor Bouwblok 8 is een stapeling van Amsterdams bouwblokken met groen op de stoep en langs de gevels, een weelderige binnentuin en als leidmotief de bloempot, een beproefd middel om architectuur en natuur samen te laten gaan én het iconische object dat al die stoepen siert.

We hebben ons laten inspireren door het Amsterdams binnenstedelijk bouwblok, met geveltuintjes langs de stoep, klimop en blauwe regen tegen de gevels en middenin een oase met bomen: stad van buiten, weelderig groen van binnen. De gelaagdheid leidt tot een verticale tuinstad: een wereld van straatjes met stoepen en verticaal groen. Het weelderige groen vind je in het Elzenbroekbos met varens, mossen, zegges en elzen midden in het gebouw en de begroeide opening in de gevel aan de Arlandaweg, die buiten- en binnenwereld verbindt.

Blikvangers van de verticale tuinstad zijn de honderden oversized bloempotten met planten, bomen, struiken en kruiden. De bloempotten vormen de basis van het ‘plug ’n play’ groenconcept, dat samen met de Dakdokters is ontwikkeld. In de stoepen op de verdiepingen aan de buitenzijden van blok 8 kunnen de potten vastgeklikt worden en aangesloten op het polderdaksysteem. Het concept is simpel en kleinschalig, wat de stads-dorpse sfeer van The Sunny Side versterkt, ook doordat bewoners zich het groen kunnen toe-eigenen; naast de collectieve potten krijgt elke bewoner een aantal eigen potten om in te vullen.