Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Holwerd aan Zee

onbekend dorp wordt entree naar Unesco Werelderfgoed
Holwerd aan Zee
i

In 2011 bedacht Buro Harro het revolutionaire plan ‘Holwerd aan Zee’, als concreet follow-up project van onze visie op de hele Friese Waddenkust ‘Friesland aan Zee’. Inmiddels is ‘Holwerd aan Zee’ een beroemd project, is er een documentaire over gemaakt en zijn er vele miljoenen binnengehaald voor de realisatie van het project, door de tomeloze energie die de lokale bevolking er sindsdien in heeft gestoken om deze droom – die ook hun droom werd – werkelijkheid te maken.

 

Talloze Nederlanders kennen Holwerd alleen van het voorbij rijden. Per jaar passeren 450.000 mensen het prachtige terpdorpje namelijk, op weg naar de boot naar Ameland. En daar houdt het dan ook op. Holwerd heeft er niks aan. Want net zoals het hele noordelijke Waddenkust gebied meer een doorgangs- dan een verblijfsgebied is mist ook Holwerd de boot. De voormalige kustplaats ligt van zee afgedreven tussen de akkers; een cultuurhistorische parel verloren in de klei. Onbekend en onbemind. De voorzieningen liepen terug, woningen stonden voor een habbekrats te koop. De pier waar de boot naar Ameland vertrekt zou in deze ontwikkeling veel meer kunnen zijn dan het nu is: een grote door hekken omgeven parkeerplaats die ‘s nachts tot ver in de omgeving te zien is.

Maak van Holwerd de entree naar het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee

De waterverbinding tussen het Friese boezemsysteem en de Waddenzee ligt er nog bijna helemaal, door de Holwerter Faert door te trekken tot in de Waddenzee wordt deze weer in ere hersteld. Zo kan Holwerd weer een havenplaats worden en verbindende schakel en toeristisch knooppunt aan de Waddenzee. Hiermee ontstaat tevens een ecologisch zo belangrijke maar bijna overal verdwenen zoet-zout gradiënt. De natuur, het dorp en daarmee de regio krijgt hierdoor een ecologische en economische impuls waardoor dit krimpgebied uit zijn neerwaartse spiraal gehaald wordt. Want wegsukkelen aan de oevers van het werelderfgoed zou niet nodig moeten zijn.

De bevolking van Holwerd heeft dit plan helemaal omarmd. Stichting Holwerd aan Zee is opgericht, er is gerekend en bijna iedereen in de regio is geraadpleegd en gevraagd om mee te doen. Met verbluffend resultaat. De mogelijkheden van dit project als vliegwiel voor de regio worden alom bejubeld, van inwoners, natuurorganisaties tot landelijke politiek. Nog even geduld, en dan ligt Holwerd, dat kan bijna niet meer anders, weer aan zee.

Ontwerp: Harro de Jong
In samenwerking met: Witteveen & Bos