Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Groot Apeldoorns Landschapskookboek

Een doe het zelf boek om heerlijke landschappen mee te bereiden
Groot Apeldoorns Landschapskookboek
i

Iedereen máákt het landschap. Alle tuinen, schuren, woningen, weides en bomen zijn ingrediënten van hetzelfde landschap. Met alle initiatieven van gemeentes, ontwikkelaars, boeren, instanties en individuen worden tal van ingrediënten toegevoegd aan dat gerecht. Maar zonder idee waar we met z’n allen naartoe werken leiden al die goede bedoelingen niet vanzelf tot een smakelijk geheel. Omdat tegenwoordig alles overal kan gebeurt dat ook. Het gevaar van ‘alle dagen stamppot’ ontstaat: een beetje groen, een beetje rood, overal alles door elkaar heen. Verschillen verdwijnen, structuren versnipperen.

Om al die makers van het landschap te bereiken maakten we een landschapsvisie in kookboekvorm; begrijpelijk, door iedereen toepasbaar en overal verkrijgbaar.

Geen rapportje dat gedoemd is in de gemeentelijke boekenkast te verstoffen maar enthousiasmerend en dus effectiever. Deze landschapsvisie onderscheidt de verschillende landschapstypen van de gemeente Apeldoorn en brengt per landschapstype de ingrediënten en ruimtelijke recepten helder in beeld. Zo werkt iedereen aan hetzelfde gerecht. Algemene recepten, hoe nu concreet aan de slag te gaan als het gaat om wegbeplanting, goothoogte, erfhiërarchie etc. worden behandeld in het hoofdstuk ‘Basisrecepten’.

Met dit kookboek voor ruimtelijke kwaliteit wordt iedereen landschapsontwerper.

In december 2013 won het Groot Apeldoorns Kookboek de ‘Nu al eenvoudig beter’-trofee, uitgereikt door minister Melanie Schultz van Haegen.

Ontwerp: Harro de Jong, René van Seumeren
In samenwerking met: Gelders Genootschap