Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Singelpark Arnhem

Arnhem's groene omsingeling!
Singelpark Arnhem
i

Na het slechten van de stadswallen in de 19e eeuw en de transformatie ervan naar Park, is in de 20e eeuw de binnenstad opnieuw omsingeld. Nu door asfalt en verkeer. Het verdeelt het centrum van Arnhem. De dubbele infrastructurele lus van buiten- en binnensingel houdt de Arnhemse binnenstad gegijzeld binnen zijn omsingeling, waardoor de binnenstad niet in verbinding staat met de omliggende wijken. De versnipperde groenzone die geïsoleerd tussen de verkeerssingels in liggen functioneert niet als park waardoor het – hoe vriendelijk ook- die barrière werking eerder versterkt. Arnhem doet zichzelf hiermee tekort.
Door het verkeer in het centrum te knijpen, zoals al in tal van steden gebeurt, wordt het doorgaande verkeer gestimuleerd om niet meer door, maar óm de stad heen te rijden. Daardoor kunnen we enkele rijbanen verwijderen en het versnipperde groen omvormen tot een verbindend park om te flaneren en te verblijven. De singels worden hiermee weer een park; Het Singelpark! Die verbindt Veluwe, Rijn, centrum én omliggende wijken met elkaar. Een klimaatbestendiger stad, met schonere lucht, meer biodiversiteit en altijd slechts één stap verwijderd van Arnhems meest onderscheidende kwaliteit: het landschap.

 

Huidige situatie: De singels zijn een barrieré in de stad. Toekomstige situatie: De singels worden een aanééngesloten park.

 

 

 

Willemsplein wordt Willemspark

Arnhem heeft twee grote busstations op enkele honderden meters afstand van elkaar. Dat is één verkeersplein te veel. Door het verwijderen van de zes busbanen aan het Willemsplein, ontstaat er grote open ruimte die kan worden ingericht als groene verblijfsruimte, midden in het hart van de stad. Bezoekers die via het Centraal Station naar het centrum lopen, worden op het Willemsplein verwelkomt in het typische Arnhem: De groene stad aan de Veluwe.

Zypsepoort: poort naar de Veluwe

De binnenstad en park Sonsbeek zijn maar enkele honderd meter verwijderd van elkaar, maar door het vele verkeer zijn het twee verschillende werelden. Het overbodige asfalt bij de Zypsepoort wordt verwijderd en er komt ruimte voor grote bomen, planten en een brede fiets en wandelzone. Zo ontstaat een prachtige groene loper naar het iconische Park Sonsbeek, anders gezegd: Sonsbeek strekt een groene tentakel uit naar de binnenstad.

Vergroenen van de Nelson mandelabrug

Door ook de Mandelabrug om te toveren van stadssnelweg in een ‘plein over de Rijn’ wordt de groene singel afgemaakt en doorgezet als verbinding naar Meinerswijk én Arnhem Zuid. Het grauwe, overgedimensioneerde infrastructurele relict uit de autovriendelijke jaren ’70 wordt van fysieke én mentale barrière een verbinder van Noord en Zuid. Van hindernis naar openbare ruimte met verblijfskaliteit én een geweldig uitzicht over stad, Rijn en het geografisch midden van de stad: uiterwaardenpark Meinerswijk.

Ontwerp: Harro de Jong, Jan Eiting, Jui Deuskar