Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Landschapsvisie Zuid-Limburg

Een landschapsvisie voor Zuid-Limburg
Landschapsvisie Zuid-Limburg
i

De landschapsvisie Zuid-Limburg vormt het ruimtelijke streefbeeld voor Zuid-Limburg voor tenminste de komende decennia. Deze visie is vastgelegd in een toegankelijke boekwerk, dat gratis door de provincie aan geïnteresseerden wordt verstrekt. Het boek wordt als leidraad gebruikt in tal van projecten die in Zuid-Limburg lopen, van gemeentelijke landschapsvisies tot het positioneren van stallen, het verbeteren van de toegankelijkheid van het landschap of het realiseren van natuurontwikkelingsprojecten.

Zodoende zorgt de landschapsvisie ervoor dat al deze initiatieven ‘van onderaf’ de samenhang krijgen die nodig is om dit bijzondere Nationale Landschap te versterken.

Zuid Limburg is goeddeels Middeleeuws van opbouw. Omdat het dalenpatroon organiserend was voor de ontwikkeling en vormgeving van dat landschap is het dalensysteem de cultuurhistorische kapstok van Zuid Limburg. Nog eerder werden de steile hellingen juist gebruikt voor de vuursteenwinning. Op de steile hellingen en de natte dalbodems, grotendeels onbruikbaar voor de landbouw, ligt nu het left-over-landschap, de natuurgebieden. Nu vormen de plateaus het productielandschap.

Het dalenland, inclusief steile hellingen, met de natuurlijke pracht en potenties, en al haar cultuurhistorische objecten hierin wordt in ons voorstel omgevormd één cultuurhistorisch-ecologisch-recreatief netwerk; een regionaal en nationaal historisch landschapspark. Het verbinden van bestaande kwaliteiten in een toegankelijk geheel en het inpassen van bestaande elementen (zoals dorpen) hierin is de essentie.

Ontwerp: Harro de Jong
In samenwerking met: Klaas Kerkstra, Peter Vrijlandt